Style

#LoveZIssue "Hoa hậu Gen Z" Tiểu Vy: "Tôi không cố gồng để trở thành ai khác"

Có thể nói khi Tiểu Vy đăng quang Hoa hậu Việt Nam vào năm 18 tuổi, cô đã chạm đến cả một thế hệ nhờ khả năng dung hòa những phẩm tốt đẹp nhất của hai khái niệm “hoa hậu” và “gen Z.”

adult female person woman dress formal wear lady coat handbag car

Recommended posts for you