Style

Nhìn lại 8 sự kiện khó quên trong đế chế thời trang thập niên 90

Hãy cùng hồi tưởng lại những sự kiện đầy tai tiếng, những mâu thuẫn và góc khuất đã định hình nên thập kỷ thời trang hào nhoáng.

adult female person woman face head portrait photobombing happy smile

Recommended posts for you