Style

Nhà thiết kế Tory Burch: "Sau 18 năm, tôi vẫn cảm thấy như chỉ mới bắt đầu"

Trong dịp ra mắt cửa hàng pop-up tại Singapore, L'OFFICIEL đã có dịp ngồi lại với người sáng lập của thương hiệu Tory Burch, để chuyện trò về quá khứ, hiện tại, và tương lai của thương hiệu. 

accessories bag handbag adult female person woman purse window windowsill
Tory Burch

Recommended posts for you