Style

PHẢI XANH: “Green washing” là gì? Làm sao để nhận ra hành vi tiếp thị sai lệch này?

Định nghĩa về “green washing” được thiết lập vào những năm 1980 bởi nhà môi trường học Jay Westerveld, dùng để chỉ hành vi đưa ra những tuyên bố sai lệch về vấn đề môi trường của các tổ chức. Ở hiện tại, “green washing” trong thời trang là khái niệm ám chỉ hành vi các thương hiệu thời trang sử dụng thời trang bền vững là hình thức tiếp thị cho doanh nghiệp của mình nhưng lại không cam kết toàn diện với các quy chuẩn nghiêm ngặt của thời trang bền vững.
clothing apparel person human shoe footwear robe fashion gown

Recommended posts for you