Style

Phải Xanh: H&M ra mắt BST sử dụng chất liệu làm từ rác thải

H&M giới thiệu bộ sưu tập thứ năm trong chuỗi câu chuyện đổi mới, đồng thời mời gọi những tín đồ thời trang đến với chất liệu làm từ phế thải.

person human clothing apparel sleeve fashion shoe footwear

Tags

Recommended posts for you