Style

TRENĐI: Sự trở lại của Tie-Dye

Từ sàn diễn thời trang cho đến Instagram - "nguồn cung cấp dữ liệu" hình ảnh đáng tin cậy nhất, tie-dye có vẻ đang dần trở lại và phù hợp với xu hướng Xuân Hè 2022 hơn bao giờ hết. 

person human clothing apparel

Tags

Recommended posts for you