Style

Tất cả những trang phục bạn thấy trên sàn diễn Xuân Hè 2023 đều là “ĐỒ SI-ĐA”

Mặc dù trên thực tế, các thương hiệu trình diễn những item ready-to-wear mới tinh, bạn vẫn phải thừa nhận rằng Balenciaga Xuân Hè 2023 cũ rích và bám đầy bụi. Miu Miu Xuân Hè 2023 xỉn màu, vải rão và đang lặp lại chuỗi BST năm 2022. Trong khi đó, đồ da của Prada Xuân Hè 2023 bắt đầu bay màu, nhăn nhúm và xuống cấp.

handbag bag accessories purse woman adult female person skirt clothing

Tags

Recommended posts for you