Style

Opinion: Thời trang resale - Thúc đẩy bền vững hay động lực cho thời trang nhanh?

Resale hay bán lại đồ cũ đã trở thành một hiện tượng tạo nên thói quen tiêu dùng bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, khi thị trường này bùng nổ và được dự đoán sẽ có khả năng tăng trưởng gấp 3 lần thị trường thời trang nhanh truyền thống, người ta bắt đầu đặt câu hỏi: Liệu resale có đang trở thành động lực mới cho thời trang nhanh?

clothing apparel dress evening dress robe fashion gown person female woman
Ảnh: Wood Fall 2019 | Jasmine Reif | Courtesy of Roberts

Recommended posts for you