Style

Yêu thời trang, bạn có biết về những tổ chức xã hội đầy trách nhiệm của các nhà mốt?

Gucci tiếp tục thúc đẩy sự phát triển của Quỹ The Lion’s Share; Hermès tạo việc làm mới cho nghệ nhân tại Pháp trong khi LVMH tiếp tục chi lớn cho quỹ phòng chống Covid-19.
plant person human

Tags

Recommended posts for you