Hommes

Menswear Xuân Hè 2023: Dior, Louis Vuitton, Loewe và Thom Browne mang đến những gì?

Menswear, một trong những địa hạt thời trang sở hữu nhiều Giám đốc sáng tạo nổi bật nhất đang cho chúng ta những sáng tạo ra sao với mùa thời trang Xuân Hè 2023?