Local

L'TALK: Tom Trandt của Môi Điên và 5 năm “Không-Sợ-Hãi”

Sơmi “Vô Danh”, BST “Chích Quái”, “thời trang bền vững”, “collaboration” và hàng chục từ khoá khác để chúng ta có thể tóm tắt về Môi Điên. Tuy nhiên, chặng đường 5 năm còn để lại nhiều hơn thế khi thương hiệu đã hết lần này tới lần khác trụ vững trên sân chơi thời trang nội địa đang phát triển, mặc cho tính chất đào thải nhanh của ngày và sự khó tính ngày càng rõ của khách hàng.