Style

Phải Xanh: "Da" Táo - Lại một xu hướng vải bền vững thú vị bạn cần biết

Là thành viên mới nhất trong nhà vải bền vững, "da" táo có điều gì để đáng được mong chờ?