Style

Những items định nghĩa thời trang năm 2021

Vaccine được phủ kín trên diện rộng, đại dịch bắt đầu có dấu hiệu dịu lại, sàn runway hoạt động sôi nổi hơn bao giờ hết, tất cả những gì đã xảy ra trong năm nay đều sẽ được thể hiện thông qua thời trang và những items cụ thể chắc hẳn bạn đã quen thuộc.