Style

Gucci một lần nữa gọi tên IU làm Đại sứ Thương hiệu

Mới đây, Gucci đã đăng thông báo về việc IU trở thành Đại sứ thương hiệu toàn cầu trên trang Instagram của hãng.