L'O Love

Hermès là thương hiệu túi được yêu thích nhất năm qua, theo sau là Louis Vuitton và Chanel

Báo cáo Clair của Rebag năm 2022 thể hiện sự gia tăng mạnh mẽ trong giá trị bán lại của túi xách Hermès, Louis Vuitton và Chanel, nhóm những thương hiệu xa xỉ dẫn đầu thị trường.