Style

Jennie góp mặt trong Chiến dịch Première Édition Originale của Chanel

Nàng thơ mới tham gia cùng Lily Rose Depp để dẫn đầu các chiến dịch cho đồng hồ Première Édition Originale không ai khác chính là Jennie!