Art & Design

14 lời khuyên dành cho người học nghệ thuật, thời trang và sáng tạo (P2)

Như Dieter F. Uchtdorf đã nói: Khát khao sáng tạo là một trong những khao khát sâu sắc nhất trong tâm hồn mỗi người. Tuy nhiên, vẫn sẽ có những lúc dòng chảy sáng tạo bị tắc nghẽn. Khi đó, hãy khơi thông cho chúng bằng những câu nói truyền cảm hứng dưới đây!