Local

NTK Trần Hùng: “Tôi không quan niệm phải thành công sớm để làm gì hết”

Nếu có một thứ gì đó có thể làm bừng lên sức sống trong những ngày như thế này thì đó chính là thời trang. Đó có thể là một “Nàng thơ” yêu kiều mang trang phục màu sắc tươi vui, hay sự “Tái sinh” của những phế liệu tưởng như đã chết.