Pop, Music & Film

Đạo diễn Hà Lệ Diễm: “Trẻ em và phụ nữ có một nguồn năng lượng rất giàu có!”

Đạo diễn Hà Lệ Diễm chia sẻ về cảm hứng và quá trình làm bộ phim tài liệu “Những đứa trẻ trong sương”.