Business

Đến với Sisley Paris để khám phá: “Thời gian cũng là một giá trị xa xỉ”

 Nhân sự kiện khai trương cửa hàng đầu tiên tại Việt Nam, cùng trò truyện với ông Nicolas Chesnier, Giám đốc điều hành khu vực Châu Á Thái Bình Dương của Sisley Paris để khám phá về những giá trị độc nhất của thương hiệu.