Pop, Music & Film

Theo dấu nghệ thuật: Những giao diện của văn hoá techno

3 giờ sáng một ngày mùa đông lạnh lẽo, chúng tôi đến cửa Bootshaus – techno club nổi tiếng nhất Cologne, một trong những club danh tiếng nhất thế giới.