Documentary

PHẢI XANH: Martin Margiela dạy chúng ta điều gì về bền vững?

Nếu ai đó biết gì về sự trường tồn, đó chắc chắn là Martin Margiela. Dù nhà thiết kế người Bỉ đã từ giã làng thời trang 11 năm qua nhưng ông vẫn luôn được nhắc đến cho đến tận ngày nay – thậm chí với tầm ảnh hưởng có phần sâu sắc hơn.