Documentary

Drag Queen: Thế hệ influencer mới của làng thời trang, họ là ai?

Trong ấn phẩm mới nhất của L'OFFICIEL Vietnam, chúng tôi viết về thế hệ Drag Queen tại Sài Gòn. Bài viết của Fellini Rose này sẽ giúp bạn hiểu hơn về thế giới của những nghệ sĩ này, trước khi bước vào bài viết trên ấn phẩm giấy.