Love & Life

L'OFFICIEL BookClub: "Mùa hè cùng người lạ" - Trong thế kỷ cô đơn

Ra mắt vào năm 1987, tiểu thuyết “Mùa hè cùng người lạ” đến nay vẫn còn sức sống bền lâu, đặt ra câu hỏi về nỗi đau và tác động trường kỳ của nó.