Documentary

#LODareU: LBD, Le Smoking, Newlook - 08 silhouette thách thức của Lịch sử thời trang

Từ những năm 1920, 1930 cho tới 2022, phom dáng trang phục/phụ kiện thách thức số đông đã được định nghĩa như thế nào?