Toys & Tech

Bang & Olufsen: Khẳng định chất Bắc Âu qua BST mới

Khi nói về chất Bắc Âu, cái lạnh giá rất riêng của băng tuyết là thứ khiến nhiều người ấn tượng sâu đậm. Hiểu rõ điều đó, B&O đặc biệt mang một góc Bắc Âu tới không gian sống của bạn thông qua những sản phẩm công nghệ, âm thanh đẳng cấp trong BST mới nhất mang tên “Nordic Ice”.

chair furniture

Recommended posts for you