Toys & Tech

Màu xanh Tiffany & Co. đến giới siêu xe: Chào đón G-Wagon của Supercar Blondie

Supercar Blondie, người phụ nữ ảnh hưởng nhất trong thế giới siêu xe, vừa khoe một clip sở hữu chiếc Tiffany Edition Mercedes-Benz Brabus G-Wagon đầu tiên trên thế giới.

Recommended posts for you