Voyage & Gourmet

Thiên Minh: “Hãy dành những điều đặc biệt trong những thời khắc đặc biệt!”

Ngồi dưới bầu trời xanh trong vắt như tên của anh - Thiên Minh, chàng nhiếp ảnh gia hồ hởi chia sẻ về rất nhiều chuyến đi cũng như điều khiến anh cảm thấy nhớ nhất về chúng.

person human finger camera electronics

Tags

Recommended posts for you