Voyage & Gourmet

A Night On Earth - The Journey: Hành trình hồi hương được kể bằng nghệ thuật độc đáo

Dịp cuối năm là lúc tất cả cùng nâng ly chúc mừng thành tựu trong suốt một năm dài và cùng trao nhau những món quà trân quý bên bàn tiệc đoàn viên. Đấy cũng là lúc chất vị whisky độc đáo chứa đựng cả một câu chuyện cùng những tình cảm khó diễn đạt thành lời sẽ làm cho giây phút quây quần thêm ý nghĩa.

architecture, asian, attraction, building, business, china town, chinatown, chinatown street market, chinese, chinese new year, city, cityscape, clothes, colorful, crowd, cuisine, culture, day, decoration, destination, district, famous, food, heritage, holiday, landmark, lifestyle, local, lunar new year, market, night, outdoor, people, restaurant, shop, singapore, singapore market, south asia, souvenir, souvenir shop, stores, street, tour, tourism, tourist, town, traditional, travel, travel destination, urban urban adult male man person clothing footwear shoe festival

Recommended posts for you