Voyage & Gourmet

Archipelago mở rộng tại thị trường Việt Nam với ba hợp tác chiến lược mới

Archipelago International, nhà điều hành khách sạn tư nhân và độc lập lớn nhất Đông Nam Á, mới đây đã đưa ra thông báo về việc mở rộng hoạt động tại Việt Nam với sự hợp tác trên tinh thần cải thiện thương hiệu và kinh doanh, bao gồm Cicilia Danang Hotel & Spa Powered by ASTON, Can Tho Eco Resort Powered by ASTON và Perolas Villas Resort Powered Powered ASTON.

symbol,city,exterior,ho,panoramic,ben,skyline,bitexco,quach,building,saigon,speed,view,modern,car,road,street,landmark,day,park,architecture,tower,traffic,famous,business,orient,chi,metropolis,minh,old,asia,night,asian,indochina,vietcombank,vietnam,downtown,vietnamese,outdoor,fast,urban,light,culture,river,evening,travel,colorful,unseen architecture building cityscape urban city metropolis water waterfront outdoors

Recommended posts for you