Voyage & Gourmet

Azerai Cần Thơ bổ nhiệm ông Nicolas Pillet vào vị trí Giám đốc Điều hành

Azerai Cần Thơ vừa bổ nhiệm ông Nicolas Pillet vào vị trí Giám đốc Điều hành khu nghỉ dưỡng tọa lạc trên Cồn Ấu yên bình của Đồng bằng sông Cửu Long.
person human chair furniture wood suit clothing coat overcoat building

Recommended posts for you