Voyage & Gourmet

Bàn tay ma thuật của đầu bếp

“Nhanh lên! Tôi đang chết dần chết mòn đây!”

“Chúng ta có người ở bàn 12, 6 và 4. Full bàn. Tất cả đều gọi gà chín tới!’

“Order 86 – thăn thịt bò và cá hầm! Đưa nó cho bất kỳ người phục vụ nào rảnh tay! Khẩn trương cái này! Làm cái kia nhanh lên rồi đưa ra bàn! Nhanh nhanh nhanh!” 

Nhà hàng Le Coucou. Nguồn ảnh: Jimmy Fontaine

Recommended posts for you