Voyage & Gourmet

Bếp trưởng Matteo Fontana: “Nói về nhà hàng Ý, Da Vittorio Saigon không có đối thủ”

Đứng bếp tại nhà hàng Da Vittorio Saigon trong khách sạn The Reverie Saigon là Bếp trưởng Matteo Fontana, người đã nhiều năm làm việc với các đầu bếp sao Michelin danh tiếng tại quê nhà Ý.

clothing apparel shirt sleeve person human long sleeve

Recommended posts for you