Voyage & Gourmet

Blue Box Café của Tiffany & Co. trở thành địa điểm check-in mới tại Đài Bắc

Nằm tại tầng 2 của tòa nhà A9, khu vực New Sogo Department Store, Đài Bắc, Blue Box Café của Tiffany & Co. không chỉ là điểm dừng chân khám phá ẩm thực mà còn mang đến trải nghiệm xúc cảm đầy thi vị.

flower plant photography petal person cherry blossom walking

Recommended posts for you