Voyage & Gourmet

Bờm Kitchen & Winebar – Cú twist trong ẩm thực truyền thống

Qua một hành lang nhỏ, bạn bước vào không gian được trang trí bằng tre, nứa, gỗ và mây đan, vây quanh bởi hàng tỷ thứ âm thanh khác nhau, những câu chuyện lầm bầm bên tách trà, tiếng ly tách sứ va vào nhau. Một không gian không thể nào Việt Nam hơn, nhưng nó không gò bạn lại, thậm chí còn cho bạn hy vọng, cho bạn thấy rằng người Việt còn có thể đi xa hơn.

restaurant indoors cafeteria cafe wood flooring floor cup dining room dining table

Recommended posts for you