Voyage & Gourmet

Chơi Chất Chill: Van Gogh, Ernest Hemingway, J.K Rowling uống cà phê ở đâu?

Những quán cà phê và nhà hàng thường là nơi làm việc của nhiều nhà văn và nhạc sĩ thuở ban sơ, rất lâu trước khi họ trở nên nổi tiếng trong lòng công chúng.

person human horse animal mammal chair furniture advertisement collage poster

Recommended posts for you