Voyage & Gourmet

Chơi Chất Chill: Những mảnh kỷ niệm được chắt lọc bên trong Refined Saigon

Như vài hàng quán khác trong chung cư Tôn Thất Đạm, nếu chưa từng đến Refined Saigon, có lẽ bạn sẽ lượn lờ vài vòng trước khi đứng ngẩn ngơ, tự hỏi không biết có gì đằng sau cánh cửa gỗ trông chẳng mấy đặc biệt này hay không.

indoors interior design hardwood wood lamp mace club weapon

Recommended posts for you