Voyage & Gourmet

Cuộc đối ngẫu giữa rượu gin và quốc túy ẩm thực Việt tại nhà hàng The Triệu Institute

Hơn cả một quán rượu, nhà hàng The Triệu Institute mang cảm hứng ẩm thực đường phố với nguyên liệu chủ đạo đến từ Việt Nam. Dù bạn gọi món Âu hay món Việt, hãy yên lòng rằng mọi thứ được đặt trước mắt đều thuộc về mảnh đất hình chữ S.

path sidewalk road city street urban restaurant tarmac metropolis neighborhood

Recommended posts for you