Voyage & Gourmet

Đà Lạt, hẹn ngày rong chơi

Đà Lạt không thiếu những câu chuyện kể, không thiếu những bức hình, mỗi người yêu quý thành phố này bởi một lý do riêng. Nhưng có một luật bất thành văn là, Đà Lạt là nơi đi để quay lại, quay lại nữa, quay lại mãi.
outdoors person human garden arbour

Tags

Recommended posts for you