Voyage & Gourmet

Dạo phố Hà Nội ngày đông, cốc cà phê trên tay vẫn còn nóng

Đưa bạn tới một nơi chốn mới, một cảm giác mới ngọt - đắng lãng mạn là điều chỉ có hương vị cà phê cùng những cơn gió mùa đông Hà Nội mới tạo ra được.
person villa housing building neighborhood urban outdoors street garden arbour

Recommended posts for you