Voyage & Gourmet

Điểm dừng của thời gian trên dốc đồi Đà Lạt

Ở nước Ý xa xôi có chiếc đồng hồ của nhà thờ sant'Eligio (Naples) đã ngừng quay kể sau thế chiến thứ II. Ana Villas có lẽ cũng là một chiếc đồng hồ ngưng đọng thời gian như vậy.

Tags

Recommended posts for you