Voyage & Gourmet

Dining Library: [Chocolate Truffle] - Mềm mượt và tan chảy cho Ngày Tình Yêu

Mang hình dáng và tên gọi của loài nấm đắt tiền nhất thế giới, chocolate truffle xứng đáng với ngai vàng riêng trên bàn tiệc.

food presentation food
Ảnh: Donna Hay

Recommended posts for you