Voyage & Gourmet

#Escapism: Trịnh Nam Trân - "Tưởng mình quên mộng năm xưa"

“Một tuổi trẻ rực rỡ.” Trân nói như thế khi nhìn về hành trình tuổi trẻ của mình. Cô cũng giật mình nhận ra: Trong suốt hành trình ấy, mình chưa bao giờ có một điểm dừng nào thật sự.
person human glass evening dress fashion gown robe clothing apparel

Tags

Recommended posts for you