Voyage & Gourmet

"GenerAsian" - Thuật ngữ mới được truyền cảm hứng từ thế hệ du lịch Châu Á có hiểu biết

Thuật ngữ này được đưa ra khi Hilton công bố Báo cáo xu hướng toàn cầu năm 2024, trong đó Tập đoàn khách sạn hàng đầu thế giới đã phát hiện ra một thế hệ du khách châu Á mới nổi đang theo đuổi những chuyến du lịch sẽ giúp họ hiểu rõ hơn về danh tính của mình.

dating person romantic adult male man

Recommended posts for you