Voyage & Gourmet

Khu cắm trại lấy cảm hứng từ Công chúa Mononoke của Studio Ghibli

Tỉnh Mie có thể không phải là lựa chọn hàng đầu khi du lịch Nhật Bản, nếu so với Kyoto, Nagoya và Osaka gần đó. Tuy nhiên, khu cắm trại mới này sẽ thay đổi suy nghĩ của bạn.
egg food plant outdoors nature water reef animal sea pattern

Tags

Recommended posts for you