Voyage & Gourmet

Mông Cổ - điểm du lịch hoàn hảo cho những người hướng nội

Cách rất xa thành thị đông đúc chật hẹp là Mông Cổ, một đất nước xinh đẹp nhưng hiếm thấy sự tồn tại của con người. Điều tuyệt nhất? Đó là chúng ta chỉ cần 5 giờ bay khi xuất phát từ Việt Nam.

Recommended posts for you