Voyage & Gourmet

Nghệ thuật bày biện - Ranh giới giữa ẩm thực đường phố và nhà hàng cao cấp

Bạn có thể cho rằng ranh giới này nằm ở nguồn nguyên liệu cao cấp, tay nghề của đầu bếp hay đơn giản chỉ là ghế bệt hay ghế cao. Bài viết này sẽ thảo luận về thứ rõ ràng nhất, hiển hiện trước mắt: Cách thức trình bày món ăn.

food food presentation cooking pouring food
Phở sắn Quế Sơn trộn sốt cay. Ảnh: Hum

Recommended posts for you