Voyage & Gourmet

Nho tươi Australia cập bến thị trường Việt Nam

Có lẽ bạn chưa biết: Việt Nam là thị trường chiếm hơn 10% lượng kim ngạch xuất khẩu Nho tươi Australia vào mùa vụ nho năm 2022-2023.

flower flower arrangement flower bouquet plant ikebana
Bàn trưng bày nho tươi Australia

Recommended posts for you