Voyage & Gourmet

“Taste of Saigon” by artLIVE dự kiến thu hút 30.000 người tham dự tại Dinh Độc Lập

Với định hướng nền tảng nghệ thuật, Taste of Saigon (Lễ hội nghệ thuật hương vị) là sự kiện thường niên về ẩm thực và nghệ thuật do artLIVE tổ chức. Năm 2023 là năm đầu tiên Taste of Saigon by artLIVE diễn ra.

architecture building plant

Recommended posts for you