Watches & Jewelry

Bạn đã sẵn sàng bắt Pokémon cùng Tiffany & Co.?

Tiffany & Co. vừa chính thức giới thiệu dự án hợp tác cùng nghệ sĩ đương đại Daniel Arsham và biểu tượng giải trí toàn cầu Pokémon để ra mắt bộ sưu tập đặc biệt mang tên "The Tiffany & Arsham Studio & Pokémon."

73363071 sphere turquoise helmet

Recommended posts for you